Sosiaalinen media.

Yritysten, viestinnän, verkostoitumisen ja Suomen talouden pelastaja.

Vai toisiaan selkään taputtavien sisäänpäinlämpenevien intoilijoiden pönkittämä trendikäsite?

Keskustelu käy taas kuumana Twitterissä SomeTime2010 -tapahtuman takia. Twitteristä #sometime2010 -hashtagillä löytyy paljon viestejä joissa keskustellaan tapahtumasta, ja sosiaalisesta mediasta. Jo pidemmän aikaa Twitterissä on käyty paljon "keskustelua" sosiaalisesta mediasta, mutta keskustelu on herättänyt myös soraääniä siitä onko keskustelu oikeasti mielekästä.

Soraääniä antavat ovatkin ehkä jossain määrin asian ytimessä siinä että koko keskustelu sosiaalisesta mediasta ja sen implikaatioista voi pitkälti olla turhaa. Nk. "sosiaalinen media" onkin synnyttänyt paljon erinäisiä yhden hengen yrityksiä joissa tehdään mm. "sosiaalisen median koulutusta", ja ruoditaan sosiaalista mediaa.

Nyt oikeasti olisi ihan hyvä ottaa kaksi askelta taaksepäin, vetää henkeä ja miettiä että missäs sitä nyt mennään.

Mitä oikeastaan on tämä "sosiaalinen media"? Katsotaan Wikipediasta:

"Social media are media designed to be disseminated through social interaction, using highly accessible and scalable publishing techniques. Social media use web-based technologies to transform and broadcast media monologues into social media dialogues."

Häh?

"Andreas Kaplan and Michael Haenlein define social media as "a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of user-generated content"."

Eli Web 2.0:aa. Check. Mitä se sitten tarkalleen on? Jatketaan Wikipedian parissa:

"The term "Web 2.0" is commonly associated with web applications that facilitate interactive information sharing, interoperability, user-centered design, and collaboration on the World Wide Web."

Häh?

"Examples of Web 2.0 include web-based communities, hosted services, web applications, social-networking sites, video-sharing sites, wikis, blogs, mashups, and folksonomies."

Ahaa...

Eli voidaanko tästä vetää johtopäätös että sosiaalinen media käsitteenä on sitten hyvin hatara käsitys?

Voitaisiinko tästä ja siitä mihin internetin käyttömme on menossa jopa vetää niinkin hurja johtopäätös että käsite sosiaalinen media on virheellinen vaan pitäisi oikeastaan puhua verkon käytön sosiaalistumisesta? Eli ehkä meillä ei olekaan tiettyjä sosiaalisia medioita (kuten Facebook, Twitter, Qaiku, yms) vaan suhtautumisemme verkkoon ja omaan läsnäoloomme siellä on muuttunut radikaalisti 2000-luvun aikana ja muutos on todennäköisesti pysyvä.

Joten sen sijaan että meillä on esim. "Yrityksen viestintä sosiaalisessa mediassa" ja "Parhaat Facebook -strategiat" -koulutuksia, pitäisiköhän meillä olla yrityksille tarjolla "Näin puhut oikeasti asiakkaidesi kanssa, kun ne muuten nykyään osaavat ottaa yhteyttä ja puhua sinusta. Oli väline mikä tahansa." -kursseja?

Emmeköhän voisi lopettaa sosiaalisesta mediasta puhumisen, ja alkaa puhua sen sijaan *gasp* ... internetistä.

Termit kuten "some" ja muut luovat verkkopohjaiselle keskustelulle turhan elitistiset piirteet ja nostavat asiat jalustalle, usein ilman syytä. Arkipäiväistämällä asiat, voimme helpommin hyväksyä että suhtautumisemme verkkoon, siellä tapahtuvaan keskusteluun - ja ymmärryksemme siitä mikä on sosiaalinen suhde ja tarvitseeko se fyysistä kontaktia - on muuttunut. Ei tehdä asioita enää "sosiaalisessa mediassa" vaan tehdään asioita verkkoon, koska tällainen se verkko nykyään on.

Ei se "sosiaalinen media" kenellekkään haaste pitäisi olla. Haaste on siinä että verkon muutos on näyttänyt meille, että eivät yritykset oikeasti osaa puhua asiakkailleen. Ei siinä medialla ole merkitystä.